Bỗng dưng… cấm tách thửa

Bỗng dưng… cấm tách thửa Thứ 4, 30/03/2016, 08:37, Việc Sở Tài nguyên – Môi trường ban hành văn bản đi ngược quyết định của UBND TP.HCM đã cản trở …